Diane Welter-Karger
42, Educatrice-instructeur, Habscht
Diane Welter-Karger
Educatrice-instructeur bei der Ligue HMC

Mäin Numm as Welter-Karger Diane, bestuet, Mam vun engem Bouf a wunnen zënter 42 Joer zu Habscht.

Berufflech sinn ech Responsabel vum Second Hand Shop vun der Ligue HMC zu Capellen.

Ech këmmeren mech em Leit mat enger geeschteger Behënnerung an erméiglechen hinnen, Erfahrungen ze sammelen, fir spéider an engem Beruff ze schaffen an esou autonom wéi méiglech ze sinn an hirem Liewen.

Dat ass fir mech eng Erausfuerderung, un déi ech mat ganz vill Engagement eru ginn.

Mat vill Engagement well ech mech och zesummen mat der CSV dofir asetzen, fir dass jiddereen sech an onser Gemeng wuel fillt.

Et as schon ganz vill Guddes bei ons an der Gemeng gemaach ginn an dat soll sou weidergoen.

Diane Welter-Karger