Tëschebilan- Bilan intermédiaire 2021

Ons nei Gemeng ass entstanen den 1.1.2018, also viru 4 Joer, duerch d‘Fusioun vun de fréiere Gemengen Habscht a Simmer. Well mir d‘Majoritéit am Gemengerot stellen, si mir haaptverantwortlech wat an dëser Zäit an onser Gemeng geschafft gouf, dëst an Zesummenaarbecht mat de Kolleegen aus deenen anere Parteien.

Op de folgende Säiten présentéiere mir Ich den Tëschebilan vun dëse 4 Joer mat de wichtegste Projet‘en déi ofgeschloss oder an Ëmsetzung sinn. Aner Initiative sinn an der Planung.

Tëschebilan Op de Punkt fichier complet : Op de punkt-Habscht-2022-low

Merci fir Ärt Vertrauen

Mir soen alle Wielerinnen a Wieler déi ons hiert Vertraue geschenkt hun e grousse MERCI.
Wéi an der Vergaangenheet wäerte mer och déi nächst Joren ons Bescht maachen, fir d’Gemeng Habscht an all hier Bierger.

 

Onse Wahlprogramm

De Wahlprogramm mat onse konkrete Proposen fir déi nächst Jore gouf als Brochure un all Haushalt verdeelt!

Dir fannt d’Brochure als pdf och hei um Site, genau wéi Texter obgedeelt op déi verschidden Kapitel.

Mir wënschen Iech eng gudd an interessant Lecture!