Comité

 

 

 

Président
Fernand
Bohler
Vice-Président
Astrid
Mosel
Diane
Welter-Karger
Secrétaire
Sylvaine
Zigrand-Dupont
Trésorier
Jeannot
Faber
Membre
Chantal
Boulanger-Hoffmann
Guy
Britz
Jimmy
Carelli
Roger
Frank
Daniel
Freymann
Serge
Hoffmann
Pol
Konz
Stephan
Krier
Carlo
Moes
Guy
Robert
Mely
Steinbach
Manuel
Weyland
Nello
Zigrand